Etikett: transaktionsförsäkring

HFD-dom: Transaktionsförsäkring får dras av som löpande utgift

Ett företag har rätt till avdrag för kostnaderna för premien för en transaktionsförsäkring, i samband med ett företagsförvärv. Det framgår av en ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen. 

Bakgrunden till att målet kom upp i domstol var att Skatteverket underkände avdraget vid en genomgång av företagets deklaration. Enligt Skatteverkets bedömning handlade det inte om en avdragsgill löpande utgift i rörelsen, utan om en anskaffningskostnad i samband med förvärvet. 

Skatteverkets allmänna ombud vände sig till Skatterättsnämnden för att få frågan klarlagd. Skatterättsnämnden gick på Skatteverkets linje. Från Skatterättsnämnden överklagades ärendet till Högsta förvaltningsdomstolen – och nu ansåg domstolen att företaget faktiskt har rätt till avdrag för sin försäkringspremie! 

Så här skriver HFD i sin dom: 

– Försäkringen innebär att långdragna tvister och därmed sammanhängande utgifter kan undvikas eftersom köparen, vid försäkringsfalll, inte behöver vända sig till säljaren i första hand. I grunden är det alltså fråga om en sedvanlig skadeförsäkring. 

– Vid angivna förhållanden kan enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening premien för försäkringen inte anses sammanhänga med förvärvet av aktierna på ett sådant sätt att utgiften ska behandlas som ett led i förvärvet av dessa. Utgiften för premien ska därmed dras av som kostnad det beskattningsår som den hänför sig till enligt god redovisningssed.

Här kan du ta del av domen i Högsta Förvaltningsdomstolen, i rensad form.

Skatterättsnämnden: Inget avdrag för transaktionsförsäkring

Nej, det går inte att få avdrag för premien på en transaktionsförsäkring i samband med företagsförvärv, menar Skatterättsnämnden i ett färskt ställningstagande. Skatterättsnämnden baserar beslutet på att utfallande belopp från försäkringen inte ska tas upp till beskattning. Därmed bör inte heller premien kunna dras av, anser nämnden.

Ansökan till Skatterättsnämnden hade skickats in av ett aktiebolag, som tidigare genomförde ett företagsförvärv. 

I samband med förvärvet tecknades en transaktionsförsäkring, där det faller ut ett belopp om vissa garantier i samband med förvärvet inte uppfylls. 

Skatteverket har tidigare beslutat att inte medge avdrag för premien för försäkringen. Man ansåg istället att det skulle betraktas som en anskaffningsutgift för aktierna. Skatterättsnämnden ansluter sig alltså nu till verkets bedömning. 

Här kan du ta del av Skatterättsnämndens beskrivning av ärendet.