Etikett: transdev

Trygg-Hansa vann i miljontvist efter spårvagnsolyckor i Norrköping

Trygg-Hansa har vunnit en tvist i Svea hovrätt om skadestånd i samband med två spårvagnsolyckor i Norrköping. Hovrätten går på samma linje som tingsrätten vilket innebär att Trygg-Hansa ska få ett skadestånd på 14 miljoner kronor från operatören Transdev. 

Tvisten rör två olika spårvagnsolyckor i Norrköping; den 26 augusti 2008 och den 17 mars 2009. 

Vid den ena olyckan körde en spårvagn in i två personbilar. En person måste uppsöka sjukhus. Vid den andra olyckan krockade två spårvagnar med varandra och två passagerare fördes till sjukhus. 

Spårvagnarna ägdes av Norrköpings kommun och var försäkrade hos Trygg-Hansa. Trygg-Hansa betalade ut skadeersättning till kommunen och beslöt att därefter kräva regressersättning från det företag som ansvarade för driften av spårvagnstrafiken: Transdev Sverige AB, tidigare Veolia Transport Sverige AB. Detta eftersom det var anställda i Transdev som var vållande till olyckorna.

Sammanlagt krävde Trygg-Hansa 14 miljoner kronor av Transdev. Då Transdev tillbakavisade kravet gick Trygg-Hansa till domstol. 

I en första vända fick Trygg-Hansa rätt i Solna tingsrätt. Domstolen beslutade i en dom förra året att Transdev skulle betala ett skadestånd på 14 miljoner kronor.  

Transdev överklagade till Svea hovrätt som i sin dom från i går gick helt och hållet på tingsrättens linje. Trygg-Hansa/Codan får därmed 14 miljoner kronor i skadestånd plus betalning för rättegångskostnader på sammanlagt drygt 3 miljoner kronor.