Etikett: Trention

Nordic Guarantee vann mot Trention i miljontvist om garantiförsäkring

Stockholms tingsrätt har beslutat att företaget Trention ska betala 3,6 miljoner kronor till Nordic Guarantee, under sitt regressansvar för ett dotterbolag. Trention tvingas nu också betala rättegångskostnader på 600 000 kronor. 

Genom ett ramavtal år 2008 mellan det börsnoterade holdingbolaget Trention Aktiebolag och Nordic Guarantee, åtog sig Nordic Guarantee  att utfärda garantier för bolag i Trentionkoncernen. Ett av Trentions dotterbolag var företaget Svensk Rökgasenergi AB.

År 2010 förlängdes en garanti för leverans av en spåntork till företaget Enerbois SA. Enerbois menade efter leveransen att Svensk Rökgasenergi brustit i sina åtaganden, och riktade krav mot Nordic Guarantee under den utfärdade garantin. En domstol avgjorde att Nordic Guarantee skulle betala 3,6 miljoner kronor till Enerbois.

Nordic Guarantee stämde därefter Trention med hänvisning till att bolaget enligt ramavtalet har ett regressansvar för det utbetalade beloppet. Stämningen kom sedan Nordic Guarantee riktat krav mot Trention utan att bolaget betalat. Trention menade nämligen att något sådant regressansvar inte framgick av ramavtalet, och att ett sådant villkor också skulle ha varit oskäligt.

Domstolen går nu i sin dom helt på Nordic Guarantees linje. Så här formuleras det i domen från den 31 oktober:

– Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att omständigheterna inte är sådana att det finns skäl att varken jämka eller lämna Ramavtalet utan avseende på sätt Trention har gjort gällande. Tingsrätten konstaterar att Ramavtalet har inneburit att Trention har regressansvar för den aktuella garantin och att det också är styrkt att Svensk Rökgasenergi AB beställt denna. Om beloppen som sådana råder det inte tvist. Käromålet ska därför bifallas i sin helhet.

Trention – som numera har sålt verksamheten i Svensk Rökgasenergi – har meddelat att domen kommer att överklagas.

Så här beskriver Trention sitt ställningstagande i ett pressmeddelande.