Etikett: Tryggandegrunder

Sänkt diskonteringsränta ökar pensionsskulden

FI sänker också i år sina antaganden om ränta och avkastningsskatt för beräkning av pensionsskuld, de så kallade tryggandegrunderna.

I slutet av oktober varje år publicerar Finansinspektionen sina antaganden om räntefot och avdrag för avkastningsskatt. Även i år sänker FI diskonteringsräntan, vilket innebär en skuldökning för företag som tryggar pensionsutfästelser i balansräkningen eller genom pensionsstiftelser.

De nya antagandena är:

  • Räntefot för åtaganden som inte innebär utfästelse om framtida värdesäkring eller indexuppräkning: 0,6 procent (0,7 procent).
  • Räntefot för åtaganden som innebär utfästelse om framtida värdesäkring eller indexuppräkning: –0,6 procent (-0,4 procent)
  • Avdrag på ovanstående ränteantaganden vid skyldighet att betala avkastningsskatt: 0,1 procentenheter (oförändrat)

FI baserar enligt föreskrifterna sina ränteantaganden på ”i tiden utjämnade marknadsräntor för långa statsobligationer”. FI:s ränteantaganden är de högsta som får användas. Lägre antaganden är tillåtna.