Etikett: uC

Svenska banker säljer UC till finskt kreditupplysningsbolag

Ett finländskt kreditinformationsbolag, Asiakastieto Group Plc, har avtalat med samtliga ägare  om att förvärva svenska UC AB för 3,5 miljarder kronor. De svenska banker som nu säljer sina andelar av UC kommer dels att få kontant betalning, dels bli delägare i Asiakastieto. 

Enligt pressinformationen kommer UC och Asiakastieto tillsammans att bilda ett av de ledande företagen inom affärs- och kreditinformation på den nordiska marknaden, med digitala tjänster och datainnovation i fokus. Den nya koncernen är börsnoterad i Helsingfors.

Sammanslagningen sägs bland annat ge en starkare position på marknaden och bättre tillväxtmöjligheter. 

Tags: