Etikett: Ulf Källum

Wassum och Söderberg går samman om institutionell rådgivning

Wassum och Söderberg & Partners meddelar i dag på morgonen att man slår samman sina verksamheter inom fondförmedling och institutionell rådgivning och bildar Wassum/Söderberg & Partners Institutional Advisors.

Sammanslagningen går till genom att Söderberg & Partners förvärvar de bolag inom Wassum som är inriktade på institutionell rådgivning, det vill säga Wassum Investment Consulting AB och Wassum Värdepapper AB. Med i köpet följer även varumärket Wassum.

Enligt Söderberg & Partners är syftet med samgåendet att samordna och dra fördel av såväl de resurser som den kompetens som finns i de respektive organisationerna och tillsammans ska de båda aktörerna ge kunderna ett ännu bättre erbjudande.

– Jag är oerhört glad att vi nu går samman med Wassum på detta område, de har ett gott renommé och en lång erfarenhet i branschen. Med våra gemensamma krafter kan vi utveckla och förädla de tjänster vi har idag och erbjuda vår kompetens i en större geografisk spridning. Våra verksamheter kompletterar varandra på flera plan, säger Gustaf Rentzhog, VD och koncernchef på Söderberg & Partners, i en kommentar.

Wassum-gruppen grundades 1996, omsätter drygt 100 miljoner kronor och har drygt 50 anställda.

– För oss är detta den absolut bästa lösningen för vår verksamhet gentemot institutionella kunder och vi är övertygade om att samgåendet kommer att ge en positiv utveckling för både kunder och medarbetare, säger Ulf Källum, styrelseordförande i moderbolaget Wassum Investment Network. I och med affären ändrar Wassum Investment Network namn till Montibus AB.

Enligt Söderberg & Partners kommer kunderna inte att märka någon större skillnad till en början. Wassum och Söderberg & Partners samordnar successivt resurserna för att utnyttja kraften i samgåendet och den gemensamma inköpsvolymen om 300 miljarder kronor.

– Alla kunder fortsätter att erhålla de tjänster de har idag, men på sikt får de ett ännu starkare erbjudande, säger Gustaf Rentzhog.

Verksamheterna i Contento Wassum Academy/Learnify berörs inte av affären.