Etikett: unit linked

Så vill Eiopa minska risken för intressekonflikter i unit linked

Tillsynsmyndigheterna i Europa måste se till att provisioner från fondförvaltare till försäkringsbolag och förmedlare inte snedvrider unit linked-marknaden! Det skriver den europeiska försäkringsmyndigheten Eiopa i sina rekommendationer kring unit linked-försäkringar, som publicerades under måndagen. 

Eiopas rekommendationer gäller bland annat olika typer av provisioner och andra ekonomiska incitament mellan fondförvaltare och försäkringsbolag, bland annat kickbacks. 

Gårdagens publicering av rekommendationer är en uppföljning på en tidigare analys, där Eiopa pekat på risker för konsumenterna med att försäkringsbolag får provisioner från fondförvaltarna, vilket kan snedvrida konkurrensen och urvalet av fonder. 

Enligt Eiopa bör de nationella tillsynsmyndigheterna – det vill säga i Sveriges fall Finansinspektionen – vidta åtgärder för att minska risken för intressekonflikter. 

Här kan du läsa mer om Eiopas rekommendationer.