Etikett: urd

Gjensidige: Naturskador kostade norska bolag drygt 800 Mkr

Gjensidige har uppskattat att skadekostnaden i Norge för naturskador uppgick till över 800 miljoner NOK under 2016.

Urd var en av de stora skadorna – men absolut inte den dyraste. Kostnaderna för Urd väntas stanna på drygt 100 miljoner NOK, medan ett störtregn i Oslo den 6 augusti orsakade skador för uppskattningsvis 500 miljoner NOK. 

– Skyfallet i Oslo-området är en typ av oväder som vi inte upplever ofta i Norge. Här är det oftast storm längs kusten och översvämmade älvar i inlandet som skapar stor ödeläggelse, säger Gjensidiges koncernchef Helge Leiro Baastad i ett pressmeddelande.

Överraskande få skador anmälda efter stormen Urd

Stormen Urd tycks ha drabbat mildare än befarat. Åtminstone har det hittills kommit överraskande få skadeanmälningar, både i Sverige och i Norge.  

Vårt västra grannland Norge har tagit den största smällen av stormen de senaste dagarna.

Men ändå har skadorna blivit färre än befarat. 

Gjensidige, som är Norges största skadebolag, meddelade på tisdagsförmiddagen att man fått in ett hundratal skadeanmälningar. Hälften av skadorna gäller byggnadsskador. Ett tjugotal av skadorna avser båtar, och ungefär lika många gäller bilar. 

En förklaring till att de rapporterade skadorna hittills har varit så få, kan vara att man varnade i god tid för de hårda vindarna. Det kan ha bidragit till att folk har agerat proaktivt för att minska skadorna.  

Enligt Gjensidige är det för tidigt att ge någon samlad prognos för vad skadorna efter Urd ska komma att kosta totalt. Med tanke på jullov beräknar Gjensidige att det först efter nyår är möjligt att få en samlad bild av omfattningen. 

Inte heller i Sverige tycks Urd-skadorna ha varit särskilt omfattande. Svenska Dagbladet skriver i dag att Trygg-Hansa har fått in 10–15 anmälningar och Folksam en handfull skador efter Urd.

Svensk Försäkring rapporterar att Urd gav stormar på upp till 30 meter per sekund på sina ställen under annandagen. Försäkringsbolagen ersätter i regel skador vid vindhastigheter över 21 m/sekund.

Vissa särskilt utsatta föremål, som bryggor och flaggstänger, brukar dock inte ersättas.

För stormskador gäller en grundsjälvrisk på 1 000-3 000 kr beroende på försäkringsbolag.