Etikett: utlandsförsäkring

SRN: Överskjutande skatt på utlandsförsäkring kan inte sparas

Nej, det är inte möjligt att ha en innestående fordran på framtida kvittning av skatt på en utländsk k-försäkring ifall skatten på den utländska försäkringen överstiger den svenska avkastningsskatten. Det skriver Skatterättsnämnden i ett färskt förhandsbesked. Nämnden var dock inte enig i sitt beslut.   

En person bosatt i Sverige med en kapitalförsäkring i ett utlandsbaserat försäkringsbolag vände sig förra året till Skatterättsnämnden med en förfrågan om avkastningsskatten på sin försäkring. 

En svensk försäkringstagare med ett försäkringssparande i utlandet ska betala avkastningsskatt i Sverige, det säger lagen. Och om det är skatt på försäkringen i det utländska bolaget, då sätts den svenska avkastningsskatten ned i motsvarande mån.

Men vad händer om skatten i det utländska bolaget är högre än den svenska avkastningsskatten?

Får man i så fall ha den överskjutande utländska skatten liksom innestående, för att kunna kvitta mot den svenska skatten ett annat år?

Det menade försäkringstagaren i sin förfrågan till Skatterättsnämnden.

Skulle inte så vara fallet, kunde det ses som diskriminerande enligt EU:s regelverk  och som ett hinder för den fria rörligheten, menade försäkringstagaren. 

Det svenska Skatteverket höll inte med. Det gjorde inte heller Skatterättsnämnden. Nämndens majoritet menade att det inte strider mot EU-rätten att det saknas rätt till återbetalning av avkastningsskatt motsvarande den skatt i utlandet som överstiger den svenska avkastningsskatten samma år.

Så här skriver nämnden i sitt – anonymiserade – beslut:

– A har inte rätt till återbetalning av avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, AvPL, motsvarande den kupongskatt som belastar hennes försäkring i X och som överstiger avkastningsskatten för samma år.

Men nämnden var inte enig. Två ledamöter – Mattias Dahlberg och Ulla Werkell – framförde skiljaktig mening och ansåg att avräkningsbar skatt som inte kan utnyttjas ett år ska kunna kvarstå för att utnyttja ett senare år. De menade att det ökade beskattningsuttaget och det administrativa merarbetet innebär en negativ olikbehandling av kapitalförsäkringar i utlandet jämfört med motsvarande försäkringar i Sverige. Därmed inskränks det fria tillhandahållandet av tjänster enligt EU:s regelverk, menade de båda. 

Här kan du ta del av hela beslutet från Skatterättsnämnden.