Etikett: viator

Farväl Viator! Försäkringsbolaget har upplösts efter likvidation

Försäkringsbolaget Viators saga är all. Den 3 januari registrerades att bolaget har upplösts efter likvidation. 

Försäkringsaktiebolaget Viator startades 1990. Bolaget har tidigare erbjudit både direktförsäkring och återförsäkring och haft förmedlingsverksamhet. 

Bolaget var vid likvidationen dotterbolag till American Express. Bakgrunden till att bolaget nu avvecklats är att American Express-koncernen velat koncentrera sin försäkringsverksamhet till färre bolag än tidigare.  

Avvecklingen av bolaget har pågått under ett antal år. År 2011 överläts Viators affär med mottagen återförsäkring till ett bolag i USA, och 2015 överläts förmedlingsverksamheten till ett systerbolag i Storbritannien. Likvidationen påbörjades 2015. Koncession för försäkringsrörelse återkallades år 2016. Likvidator för bolaget har varit Peter Kullgren

Under 2016 hade Viator 0,0 (0,0) miljoner kronor i intäkter och gav ett resultat efter skatt på 1,3 (42,6) miljoner kronor. Bolagets tillgångar uppgick vid 2016 års slut till 220,5 (232,2) miljoner kronor.