Etikett: Victoria Lidén

SEB, Nordea och AMF får sänkt hållbarhetsbetyg av Söderberg

Söderberg & Partners sänker betyget för fondförsäkringarna hos SEB, Nordea och AMF i sin senaste rapport ”Hållbara fondförsäkring”. Samtidigt får Movestic höjt betyg från gult till grönt.

Bakgrunden till att Movestic får höjt betyg är framförallt att bolaget har gjort flera förbättringar – framförallt inom områdena Kommunikation & transparens och Påverkansarbete. Samtidigt har processen för urval utvecklats och resulterat i fler fonder med tydlig hållbarhetsinriktning i utbudet. Movestic har haft en snabb utveckling och gått från rött betyg i Söderbergs rapport 2015, gult betyg 2016 – och nu grönt betyg för 2017.

Det innebär att de bolag som fått det högsta betyget grönt är Movestic, Länsförsäkringar, Skandia och SPP.

När det gäller de bolag som har fått sänkt betyg, beror det främst på förbättringar hos de övriga bolagen i analysen, vilket gör att de relativt sett inte ligger lika bra till.

Andra faktorer som bidrar till ett lägre betyg är att de inte erbjuder lika många fonder som har fått grönt betyg eller har en tematisk inriktning, som till exempel gröna obligationsfonder eller Svanen-märkta fonder.

– I den senaste analysen har vi bland annat tittat extra på om fondförsäkringarna erbjuder fonder med någon form av tematisk hållbarhetsinriktning. Generellt sett kan vi konstatera att lägstanivån för samtliga bolag i analysen är mycket högre än för bara några år sedan. Idag har alla har någon form av minimikrav för att välja in fonder i sitt utbud, säger Victoria Lidén, analytiker på Söderberg & Partners, i en presskommentar.

I hållbarhetsanalysen för fondförsäkringsbolagen bedöms bland annat hur hållbarhet beaktas i fondurvalet och hållbarhetsnivån på utbudet.

Här kan du läsa hela Söderberg & Partners hållbarhetsrapport.

Toppen Skandia! Botten KPA! Söderbergs rankar hållbarhetsarbete

Söderberg & Partners har släppt årets rapport om pensionsbolagens hållbarhetsarbete. Den innehåller bland annat en rankning av bolagen, där bara fyra får grönt ljus för sitt arbete med hållbarhetsfrågor.

Året hållbarhetsrapport från Söderberg & Partners heter Hållbara Pensionsbolag 2017 – Ansvarsfull ägarstyrning och fokuserar på bolagens ägarstyrning och arbete i valberedningar. Den innehåller även en rankning av 13 pensionsbolag utifrån deras hållbarhetsarbete.

Trots att pensionsbolagen ofta är stora ägare i många företag verkar de sakna den rätta viljan eller förmågan att förmå valberedningar att kräva hållbarhetskompetens hos styrelseledamöter.

6 av 10 pensionsbolag skriver i sin ägarstyrningspolicy att hållbarhetsfrågor är styrelsens ansvar. Men hållbarhetskompetens finns bara i 2 av 10 bolagsstyrelser som pensionsbolagen har nominerat. Faktum är att valberedningarnas intresse för hållbarhetskompetens hos styrelseledamöter har halverats sedan 2015, medan efterfrågan på digitaliseringskompetens har mer än fördubblats.

Rapporten innehåller också en genomgång av 13 pensionsbolags hållbarhetsarbete utifrån tre områden: påverkansarbete, hållbarhetsambitioner och värdeskapande samt process för hållbara investeringar. Områdena betygssätt var för sig och vägs sedan samman till en rankning enligt en trafikljusmodell.

Rött ljus: Alecta, KPA Pension, Nordea Liv & Pension

Gult ljus: AMF, SEB Pension & Försäkring, Gamla SEB Trygg Liv, Folksam Liv, Handelsbanken Liv, Länsförsäkringar Gamla Trad

Grönt ljus: Swedbank, SPP, Länsförsäkringar Nya Trad, Skandia

– Vi ser att de bolag som fått röda betyg tidigare år är mer angelägna att förbättra sitt hållbarhetsarbete och få ett högre betyg. Vi ser också att de bolag som under längre perioder tilldelats gröna betyg tenderar att ”luta sig tillbaka” och nu hamnar på efterkälken i några av de perspektiv som vi tittar på i vår analys. Hela branschen utvecklas väldigt snabbt inom detta område, och det är därför viktigt att fortsätta ligga i framkant och leda utvecklingen för att kunna behålla ett grönt betyg, säger Victoria Lidén som är en av rapportens författare.

Hela rapporten finns att läsa här.