Etikett: Victoria thore

Nu har Ikano Försäkring bytt namn till DARAG Försäkring

Förra året offentliggjordes att Ikano var på väg att sälja skadeförsäkringsbolaget Ikano Försäkring till runoff-specialisten DARAG. Nu har affären fullbordats, och Ikano Försäkring har bytt namn till DARAG Försäkring AB. 

Ägarförändringen skedde i mars i år och namnbytet genomfördes den 9 maj. 

Bolagets styrelse efter ägarbytet utgörs av styrelseordförande Tore Kalmeborg och styrelseledamöterna Michael Trotman och Alan Barlow. VD är Victoria Thore, som tidigare även var VD för Ikano Försäkring. Firmatecknare är Anne Wikström och Helena Öhman.

Darag – Deutsche Versicherings- und Rückversicherings AG – är ett bolag med specialinriktning på hantering av run off-bolag. Bolaget grundades 1949 och har sina rötter inom exportförsäkring i forna DDR. 

Tidigare har det också offentliggjorts att Euro Accident har tagit över Ikanos livbolag Ikano Livförsäkring AB och ändrat firma till Euro Accicent Livförsäkring.