Etikett: Vivianne Macdisi

Ny utredning om ökat samarbete mellan vård och allmän sjukförsäkring

Regeringens särskilda utredare Vivianne Macdisi har presenterat sina förslag för bättre samordning mellan hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och den allmänna sjukförsäkringen.

Betänkandet heter “Samspel för hälsa: Finansiell samordning mellan hälso-och sjukvård och sjukförsäkring” och där föreslås en ny lag för att höja kvaliteten i sjukskrivningsprocessen. Förslaget är att den nya lagen införs 2020. Utredaren vill skapa incitament för landstingen och Försäkringskassan att göra fler och tidiga insatser för att förebygga sjukskrivning och att hållbart återvända till arbete efter sjukfrånvaro. Bland annat föreslås upp till 2 miljarder kronor årligen i statligt stöd till landsting och regioner för att samarbeta för minskad sjukfrånvaro. Utredningen ser också behov av samlad kunskap nationellt i ett forum för kunskaps-och implementeringsstöd kring sjukskrivningar, och stärkt kompetensutveckling och minskad administration i vården vid sjukskrivningsprocessen.

Men enligt utredaren är inte avsikten med förslagen i första hand att minska sjukfrånvaron.

– Utredningens förslag siktar inte primärt mot sänkt sjukfrånvaro. Sjukförsäkringen fyller en viktig funktion och det ska vara möjligt att vara borta från arbetet vid behov. Det vi föreslår syftar till att stärka vården, arbetsgivarna och Försäkringskassan i stödet till individen och nå en mer förutsägbar nivå på sjukfrånvaron, säger Vivianne Macdisi i sin presskommentar.

Socialminister Annika Strandhäll kommenterar utredningsförslaget så här:

– Grundtanken när regeringen tillsatte utredningen var att förbättra stödet till individen samt samverkan mellan vården och Försäkringskassan i sjukskrivningsprocessen. Det ska bli spännande att sätta sig in i förslagen som nu kommer att beredas i Regeringskansliet.

Här hittar du mer fakta om utredningen. 

Här kan du läsa hela utredningen. 

Samordningen mellan Försäkringskassa och vård ska utredas

Hur fungerar det egentligen med den finansiella samordningen mellan den allmänna sjukförsäkringen, hanterad av statliga Försäkringskassan, och hälso- och sjukvården hanterad av landstingen? Det ska regeringen nu undersöka i en ny utredning. 

En särskild utredare får i uppdrag att se över förutsättningarna för finansiell samordning mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2018.

– Som sjukvårdspolitiker i region/landsting ser vi ofta att gränsdragningar och finansiering kan bli ett hinder för bästa stödet till personer i sjukskrivningsprocessen. Det ska bli spännande att ta sig an uppdraget, säger utredaren Vivianne Macdisi i ett pressmeddelande. Vivianne Macdisi är socialdemokratiskt regionråd i Uppsala län. 

I uppdraget ingår att lämna förslag till hur en sådan finansiell samordning skulle kunna utformas. Av direktiven framgår att den finansiella samordningen bör kunna omfatta hela landet.

Utredaren ska utreda och lämna förslag på:
• hur omfattande den finansiella samordningen bör vara,
• hur den finansiella samordningen bör regleras mellan regioner/landsting och staten,
• hur det ekonomiska resultatet bör beräknas och kostnadsansvaret regleras mellan regioner/landsting och staten,
• hur en rättslig reglering bör utformas.

Inget i utredningsdirektiven pekar på att den särskilda utredaren också ska ta hänsyn till inslaget av privat vård eller privat sjukförsäkring. 

Här kan du ta del av de fullständiga utredningsdirektiven.