Etikett: volvoresultat Försäkringsförening

Volvoresultat byter namn till VFF Pension Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening meddelar att man nu har bytt namn till VFF Pension Försäkringsförening.

VFF Pension har sedan flera år använts som varumärke i kommunikationen med försäkringstagare och försäkrade.

– Nu går vi ett steg längre och ändrar även det juridiska namnet. Vårt organisationsnummer 816400-4056 förblir detsamma och alla avtal tidigare signerade av Volvoresultats Försäkringsförening kommer fortsatt att vara giltiga under vårt nya namn, skriver försäkringsföreningen i informationen på sin hemsida. 

VFF Fondförsäkring har upplösts efter likvidation

Ytterligare ett försäkringsbolag har försvunnit från den svenska marknaden. VFF Fondförsäkring har upplösts efter likvidation. 

VFF Fondförsäkring – dotterbolag till Volvoresultat Försäkringsföreningen – har varit under avveckling i flera år. Bolaget startade 2008, men år 2015 beslutade man att avveckla verksamheten.  

Avvecklingen har gått framåt enligt plan. Av de tidigare 4 400 försäkringstagarna återstod för ett år sedan bara 53. Värdet av bolagets förvaltade kapital hade samtidigt krympt från 180 miljoner kronor till 1,6 miljoner kronor.

I maj 2016 beslutade bolaget om likvidation. Till likvidator utsågs Peter Kullgren. Det sades då att avsikten var att flytta eller återköpa även de återstående försäkringarna, så att bolaget skulle kunna avvecklas helt och hållet under våren 2017. Avvecklingen har därefter gått vidare enligt plan. december fanns bara åtta försäkringstagare kvar i bolaget och i januari endast sex. Och nu finns inte heller de kvar – i går den 1 juni offentliggjordes att företaget har upplösts sedan likvidationen. 

Bolaget har under avvecklingen tvistat med FI om möjligheten att få slippa rapporteringen enligt de nya Solvens II-reglerna. I en första vända sade FI nej till denna begäran, med hänvisning till att det inte var alldeles, alldeles säkert att bolagets likvidation skulle vara avslutad det datum som lagen tar sikte på när det gäller möjligheten att bevilja undantag från Solvens II-tillsynen, nämligen den 1 januari 2019.

VFF Fondförsäkring överklagade FI:s beslut till domstol, som gav bolaget rätt. Förvaltningsdomstolen påpekade att det framstår som orimligt betungande för företag vars syfte är att avvecklas att börja tillämpa ett mycket omfattande nytt regelverk. 

VFF Fondförsräkrings resultat för 2016 uppgick till –0,5 (–1,0) miljoner kronor. Vid utgången av år 2016 hade bolaget 39 (40) miljoner kronor i placeringstillgångar. 

FI får bakläxa av domstol om tillsynen av VFF Fondförsäkring

Förvaltningsdomstolen i Stockholm har underkänt ett beslut från Finansinspektionen om tillsynen av VFF Fondförsäkring AB. Fondförsäkringsbolaget ville få undantag från Solvens II-tillsyn eftersom bolaget är under avveckling. FI sade nej, men nu har domstolen ändrat på FI:s beslut. 

VFF Fondförsäkring – dotterbolag till Volvoresultat Försäkringsföreningen – är under avveckling sedan förra året.

Av de tidigare 4 400 försäkringstagarna återstod i juli i år bara 53. Värdet av bolagets förvaltade kapital hade samtidigt krympt från 180 miljoner kronor till 1,6 miljoner kronor.

Avsikten är nu att flytta eller återköpa även de återstående försäkringarna, så att bolaget kan avvecklas helt under våren 2017. Från och med i maj är bolaget dessutom i likvidation. 

Bolaget vill förstås slippa så mycket dyr administration som möjligt under avvecklingen.

Därför ansökte bolaget hos FI tidigare i år om att få slippa rapporteringen enligt de nya Solvens II-reglerna. 

VFF Fondförsäkring har sedan tidigare beviljats undantag från stora delar av regelverket i FRL.

Men nu sade FI nej, med hänvisning till att det inte var alldeles, alldeles säkert att bolagets likvidation skulle vara avslutad senast den 1 januari 2019 – det datum som lagen tar sikte på när det gäller möjligheten att bevilja undantag från Solvens II-tillsynen.  

VFF Fondförsäkring överklagade FI:s beslut till domstol. 

Och förvaltningsrätten ger nu alltså VFF Fondförsäkring rätt, och förklarar att VFF Fondförsäkring AB faktiskt får rätt att undantas från ytterligare delar av försäkringsrörelselagen. Enligt domstolen var FI lite väl petiga när man krävde att VFF måste visa att samtliga de 53 försäkringstagare accepterade att flytta eller avveckla sina försäkringar senast januari 2019.

Beviskravet får inte bli orimligt högt, sade domstolen i sitt beslut.

Domstolen påpekade också att det framstår som orimligt betungande för företag vars syfte är att avvecklas att börja tillämpa ett mycket omfattande nytt regelverk. 

Det blir nu upp till Finansinspektionen att bestämma mer i detalj vilka delar av FRL som VFF Fondförsäkring ska få undantag ifrån.