Etikett: wassum

Jan-Bernhard Waage om Söderberg & Partners köp av Wassum

Wassums VD Jan-Bernhard Waage kommer efter försäljningen av de institutionella rådgivningsverksamhet att övergå till Söderberg & Partners. Han berättar för Sak & Liv om planerna framöver. 

Under tisdagen offentliggjordes att Wassum beslutat att sälja sin verksamhet inom institutionell rådgivning till Söderberg & Partners. Efter köpet kommer de delarna av Wassum att slås samman med Söderbergs motsvarande verksamhet, till enheten Wassum/Söderberg & Partners Institutional Advisors.

De bolag inom Wassum som omfattas av affären är Wassum Värdepapper och Wassum Investment Consulting, med totalt ett 20-tal anställda. Dessutom följer varumärket Wassum med i affären. De sammanslagna verksamheterna från Wassum och Söderberg & Partners kommer tillsammans att få en inköpsvolym om 300 miljarder kronor när det gäller värdepappersfonder. Den nya enheten inom Söderberg & Partners kommer fortsatt att ledas av Anders Magnusson. Det har inte offentliggjorts någon köpeskilling.

Affären omfattar inte Digital Portfolio Control, DPC, som arbetar med en digital rapporteringstjänst, och utbildningsföretaget Contento Wassum Academy. Dessa båda bolag kommer att ligga kvar som dotterbolag i holdingbolaget Wassum Investment Network — även om man är överens om att Söderberg & Partners ska använda DPC:s tjänster och även gå in som minoritetsägare.

I samband med affären ändrar Wassum Investment Network namn till Montibus AB och Contento Wassum Academy till Learnify. Ägare och grundare till Wassum är i dag bolagets styrelseordförande Ulf Källum, VD Jan-Bernhard Waage och Tom-Erik Urø som är VD för värdepappersbolaget. De kommer fortsättningsvis att vara kvar som ägare i Montibus. Jan-Bernhard Waage kommer i och med affären att övergå till Söderberg & Partners.

— Det känns jättekul, och är häftigt att efter 22 år nu går över till en annan verksamhet. Det är också väldigt roligt att kunder, anställda liksom varumärket får leva vidare.

Hur länge har diskussionerna pågått kring affären?

— Det här är inget man direkt gör upp på två veckor. Om man ska gå tillbaka i tiden påbörjades de första samtalet kring detta för ungefär tre och ett halvt år sedan.

Det finns i dag inga planer på nedskärningar när de två delvis överlappande verksamheterna slås samman.  Jan-Bernhard Waage betonar för Sak & Liv att det kommer att ta ett antal månader innan alla pusselbitar är på plats.

— Nu ska vi arbeta igenom det här. Vi får möjlighet att skapa ett gemensamt kunderbjudande där vi kan ta det bästa från två världar. Det känns väldigt roligt att vi nu blir en så pass stor spelare när det gäller institutionell förvaltning, med 300 miljarder kronor i värdepappersfonder. Det innebär att vi kan göra ännu bättre upphandlingar för våra kunders räkning och komma med ett riktigt bra erbjudande framöver.

Wassum och Söderberg går samman om institutionell rådgivning

Wassum och Söderberg & Partners meddelar i dag på morgonen att man slår samman sina verksamheter inom fondförmedling och institutionell rådgivning och bildar Wassum/Söderberg & Partners Institutional Advisors.

Sammanslagningen går till genom att Söderberg & Partners förvärvar de bolag inom Wassum som är inriktade på institutionell rådgivning, det vill säga Wassum Investment Consulting AB och Wassum Värdepapper AB. Med i köpet följer även varumärket Wassum.

Enligt Söderberg & Partners är syftet med samgåendet att samordna och dra fördel av såväl de resurser som den kompetens som finns i de respektive organisationerna och tillsammans ska de båda aktörerna ge kunderna ett ännu bättre erbjudande.

– Jag är oerhört glad att vi nu går samman med Wassum på detta område, de har ett gott renommé och en lång erfarenhet i branschen. Med våra gemensamma krafter kan vi utveckla och förädla de tjänster vi har idag och erbjuda vår kompetens i en större geografisk spridning. Våra verksamheter kompletterar varandra på flera plan, säger Gustaf Rentzhog, VD och koncernchef på Söderberg & Partners, i en kommentar.

Wassum-gruppen grundades 1996, omsätter drygt 100 miljoner kronor och har drygt 50 anställda.

– För oss är detta den absolut bästa lösningen för vår verksamhet gentemot institutionella kunder och vi är övertygade om att samgåendet kommer att ge en positiv utveckling för både kunder och medarbetare, säger Ulf Källum, styrelseordförande i moderbolaget Wassum Investment Network. I och med affären ändrar Wassum Investment Network namn till Montibus AB.

Enligt Söderberg & Partners kommer kunderna inte att märka någon större skillnad till en början. Wassum och Söderberg & Partners samordnar successivt resurserna för att utnyttja kraften i samgåendet och den gemensamma inköpsvolymen om 300 miljarder kronor.

– Alla kunder fortsätter att erhålla de tjänster de har idag, men på sikt får de ett ännu starkare erbjudande, säger Gustaf Rentzhog.

Verksamheterna i Contento Wassum Academy/Learnify berörs inte av affären.