2019-02-22

Länsförsäkringars sammanställning av naturskador 2018

Länsförsäkringar har ställt samman information om naturskador 2018, både i Sverige och internationellt.
Läs hela dokumentet
2019-02-22

Greater Thans bokslutskommuniké

Greater Than presenterade den 22 februari sin bokslutskommuniké för 2018. Av den framgår bland annat att man ökade sin omsättning 2018 med 72 procent samtidigt som förlusten ökade i bolaget.
Läs hela dokumentet
2019-02-21

Humlegårdens bokslutskommuniké för 2018

Den 21 februari 2019 presenterade Humlegården Fastigheter, som ingår i länsförsäkringsgruppen, sin bokslutskommuniké för 2018. Av kommunikén framgår att bolaget gjorde ett rekordresultat: 2,2 miljarder kronor efter skatt.
Läs hela dokumentet
2019-02-20

Avanzas kommentar till FI:s beslut om sanktion

På morgonen den 20 februari informerade FI om att Avanza tilldelats en varning och en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor. I detta pressmeddelande ger Avanza och VD Rikard Josefson sin kommentar till sanktionsbeslutet.
Läs hela dokumentet
2019-02-20

FI:s beslut om varning och sanktionsavgift på 35 Mkr för Avanza Pension

Finansinspektionen har meddelat Avanza Pension en varning. Bolaget tvingas även betala en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor. Bakgrunden är att en undersökning visar att bolaget inte har följt reglerna för beräkning av försäkringstekniska avsättningar, försäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt beräkningsunderlag.
Läs hela dokumentet
2019-02-18

Swedbank och sparbankernas undersökning om pensionssparande

Sifo har på uppdrag av Swedbank och sparbankerna undersökt svenska folkets pensionssparande. Undersökningen visar bland annat att två av tre skulle spara mer om det fanns någon form av subvention av pensionssparande.
Läs hela dokumentet
2019-02-14

EU-kommissionens kommentar till den nya överenskommelsen om PEPP

En ny överenskommelse har slutits mellan representanter för EU:s medlemsländer och EU-parlamentet om förändringar när det gäller utformningen av en europeisk produkt för pensionssparande: PEPP, Pan-European Personal Pension Product. Här hittar du EU-kommissionens kommentarer till överenskommelsen.
Läs hela dokumentet
2019-01-23

KKV:s beslut att godkänna försäljningen av Danica Sverige

Den 16 januari beslutade Konkurrensverket att godkänna affären där Danica Pension till ett konsortium med danska riskkapitalbolaget Polaris i spetsen.
Läs hela dokumentet
2019-01-11

Den sakpolitiska överenskommelsen mellan C, L, S och MP

Den 11 januari publicerades den sakpolitisk överenskommelse som är på väg att slutas mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Uppgörelsen innebär bland annat att det genomförs en skattereform där den finansiella sektorns andel av skatterna ska öka.
Läs hela dokumentet
2019-01-02

Ansökan till Konkurrensverket om förvärv av Danica

Nu har Konkurrensverket fått in ansökan som gäller förvärvet av Danica Pension i Sverige. Detta är en sammanfattning från köparnas advokatbyrå Cederqvist.
Läs hela dokumentet
2019-01-08

Finansinspektionens hantering av frågor om molntjänster

Finansinspektionen har publicerat ett dokument om tillsynsmyndighetens ståndpunkt när det gäller frågor och utmaningar som finansbranschen upplever i samband med molntjänster och utlagd verksamhet. Frågeställningar togs bland annat upp i rundabordssamtal under 2018 med finansiella företag och molntjänsteleverantörer.
Läs hela dokumentet
2019-02-06

AIG:s statistik över cyberskador i Norden

AIG har ställt samman viss statistik över cyberskador i Norden. Sammanfattningsvis bedömer AIG att antalet cyberskador förra året ökade med ungefär 50 procent.
Läs hela dokumentet
2019-02-05

Sifos och Swedbanks undersökning om pensionskunskap

Sifo har på uppdrag av Swedbank och sparbankerna undersökt svenska folkets kunskap om pensionssystemet. Undersökningen visar att 7 av 10 anser sig sakna tillräcklig kunskap om pensioner.
Läs hela dokumentet
2019-01-11

PTK och Svenskt Näringsliv överens om nytt omställningsavtal

PTK och Svenskt Näringsliv har enats om ett nytt omställningsavtal för privatanställda tjänstemän. Det nya avtalet innebär bland annat betalda studier, ersättning även för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom och sänkta avgifter för företagen.  
Läs hela dokumentet
2019-01-10

Den nya tidens livskvalitetsbrott - Trygghetskommissionens andra rapport

Trygghetskommissionen presenterade den 10 januari 2019 sin andra och slutliga rapport: "Den nya tidens livskvalitetsbrott" som framförallt handlar om it-relaterade bedrägerier och om internationella stöldligor i Sverige.
Läs hela dokumentet
2019-02-14

Kallelse till Finansinspektionens styrelsemöte den 19 februari

Den 19 februari 2019 är det planerat att Finansinspektionens styrelse ska hålla ett ordinarie styrelsemöte. Med på dagordningen finns en punkt om att besluta om en sanktion mot ett företag som står under inspektionens tillsyn.
Läs hela dokumentet