2019-04-23

Departementspromemoria om nya placeringsregler för AP-fonderna

Den 23 april remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till ytterligare ändringar av Första–Fjärde AP-fondernas placeringsregler. Syftet med förslagen är bland annat att öka kostnadseffektiviteten, avkastningsmöjligheterna och långsiktigheten när det gäller placeringar i illikvida tillgångar.
Läs hela dokumentet
2019-04-23

Konsumentverkets granskning av försäkringsdistributörers information

Konsumentverket genomför under våren en granskning av försäkringsdistributörers information till konsumenter, med anledning av den nya lagen om försäkringsdistribution. Granskningen omfattas totalt 20 försäkringsförmedlare och försäkringsbolag, som får detta brev skickat till sig.
Läs hela dokumentet
2019-04-23

Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år (Proposition 2018/19:91)

I propositionen som lades fram den 2 april föreslås att arbetstagares anställningsskydd ska förlängas genom ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd, anställningsskyddslagen. Åldern för rätten att kvarstå i anställningen ska höjas till 69 år. När den åldern har uppnåtts ska arbetsgivaren kunna säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande.
Läs hela dokumentet
2019-04-23

Motion från nio vänsterpartister om höjning av LAS-åldern

Nio riksdagsledamöter från Vänsterpartiet skriver i en riksdagsmotion att rätten till tre månaders uppsägningstid bör gälla för arbetstagare som fyllt 69 när anställningsskyddet förlängs till 69 år och att det gällande regelverket om saklig grund för uppsägning och krav på skriftligt besked ska bibehållas. Dessutom bör Pensionsgruppen upplösas, menar motionärerna.
Läs hela dokumentet
2019-04-23

Skandias rapport om ungas svårigheter att köpa bostad

Skandia har tagit fram en rapport om svårigheterna för unga vuxna att få bostadslån som kan finansiera köpet av en lägenhet. Skandia har kartlagt var en 28-åring kan köpa en normalstor etta i 25 av Sveriges större städer. Enligt rapporten är det inte möjligt att få ett bostadslån som täcker kostnaden för en lägenhet i 13 av Sveriges 25 största städer.
Läs hela dokumentet
2019-04-18

Skandiabankens rapport för första kvartalet 2019

Den 18 april presenterade Skandiabanken sin kvartalsrapport för första kvartalet 2019.
Läs hela dokumentet
2019-02-14

EU-kommissionens kommentar till den nya överenskommelsen om PEPP

En ny överenskommelse har slutits mellan representanter för EU:s medlemsländer och EU-parlamentet om förändringar när det gäller utformningen av en europeisk produkt för pensionssparande: PEPP, Pan-European Personal Pension Product. Här hittar du EU-kommissionens kommentarer till överenskommelsen.
Läs hela dokumentet
2019-01-23

KKV:s beslut att godkänna försäljningen av Danica Sverige

Den 16 januari beslutade Konkurrensverket att godkänna affären där Danica Pension till ett konsortium med danska riskkapitalbolaget Polaris i spetsen.
Läs hela dokumentet
2019-01-11

Den sakpolitiska överenskommelsen mellan C, L, S och MP

Den 11 januari publicerades den sakpolitisk överenskommelse som är på väg att slutas mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Uppgörelsen innebär bland annat att det genomförs en skattereform där den finansiella sektorns andel av skatterna ska öka.
Läs hela dokumentet
2019-01-02

Ansökan till Konkurrensverket om förvärv av Danica

Nu har Konkurrensverket fått in ansökan som gäller förvärvet av Danica Pension i Sverige. Detta är en sammanfattning från köparnas advokatbyrå Cederqvist.
Läs hela dokumentet
2019-01-08

Finansinspektionens hantering av frågor om molntjänster

Finansinspektionen har publicerat ett dokument om tillsynsmyndighetens ståndpunkt när det gäller frågor och utmaningar som finansbranschen upplever i samband med molntjänster och utlagd verksamhet. Frågeställningar togs bland annat upp i rundabordssamtal under 2018 med finansiella företag och molntjänsteleverantörer.
Läs hela dokumentet
2019-03-04

Skandiarapport om olika generationers behov av pensionssparande

Skandia har i en rapport kartlagt olika generationers behov av pensionssparande. I rapporten jämförs 60-talister, 70-talister, 80-talister, 90-talister och 00-talister och deras väg mot pensionen, och slutsatsen är att de yngre generationerna har stora utmaningar för att nå en bra pension.  
Läs hela dokumentet
2019-03-26

Här är checklistan för dina försäkringar vid en hård brexit

Den europeiska branschorganisationen Insurance Europe har tagit fram en checklista för konsumenters försäkringar i händelse av en hård brexit. Bland de försäkringar som kan påverkas finns motorförsäkring, vårdförsäkring och reseförsäkring.
Läs hela dokumentet
2019-03-05

Forenas förslag på ett nytt allmänt pensionssystem

Forena presenterade den 5 mars 2019 ett förslag på reformering av det allmänna pensionssystemet. Det är den första delen av tre i Forenas pensionspolitiska program.
Läs hela dokumentet
2019-02-11

Svensk Försäkrings rapport om ett nytt privat pensionssparande

Svensk Försäkring presenterade den 11 februari sitt förslag om ett nytt privat pensionssparande. Enligt Svensk Försäkring är förslaget inriktat på ett sparande särskilt för låg- och medelinkomsttagare.
Läs hela dokumentet
2019-01-11

PTK och Svenskt Näringsliv överens om nytt omställningsavtal

PTK och Svenskt Näringsliv har enats om ett nytt omställningsavtal för privatanställda tjänstemän. Det nya avtalet innebär bland annat betalda studier, ersättning även för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom och sänkta avgifter för företagen.  
Läs hela dokumentet