2019-02-20

Sak & Livs analys av FI:s sanktion mot Avanza Pension

Finansinspektionen riktar i sitt sanktionsbeslut om Avanza Pension kritik mot bolaget och konstaterar att det finns skäl att besluta om ett högt sanktionsbelopp. FI konstaterar också att eftersom kapitalbasen och kapitalkravet har varit felberäknade kan det inte uteslutas att det vid något tillfälle har förelegat risk för att bolaget inte skulle kunna uppfylla solvenskapitalkravet.
Läs hela dokumentet
2017-04-26

Sanktionsparadoxen

Finansinspektionen har fattat ett beslut om en straffavgift på 10 miljoner kronor för Folksam Liv, för att bolagets styrelse har fattat ett felaktigt beslut om återbäring.  Det paradoxala är att straffavgiften – om än högst indirekt – endast träffar dem som redan har drabbats ut genom Folksams felaktiga beslut om återbäring, nämligen Folksam Livs kunder. De får se värdet på bolaget sjunka, först genom den felaktiga återbäringen och sedan genom straffavgiften.
Läs hela dokumentet
2016-12-19

Konkurrensverket och flyttavgifterna

Hur påverkar nivån på flyttavgifterna inlåsningseffekter på pensionsmarknaden? Konkurrensverket har tagit fram en rapport där man undersöker flyttavgifterna, och kommer med ett antal konkreta förslag för att öka konkurrensen.
Läs hela dokumentet
2016-12-15

Cosa Försäkrings förlorade tillstånd

Finansinspektionen har dragit in tillståndet för Cosa Försäkrings AB i likvidation. I praktiken får det ingen betydelse, eftersom bolaget paradoxalt nog samtidigt får ett nytt tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsrörelse. Det intressanta nu blir att se hur snabbt det blir möjligt att avveckla bolaget. Ett beslut i Skatterättsnämnden nästa år kan skynda på en snabb avveckling.
Läs hela dokumentet
2019-02-20

Sak & Livs analys av FI:s sanktion mot Avanza Pension

Finansinspektionen riktar i sitt sanktionsbeslut om Avanza Pension kritik mot bolaget och konstaterar att det finns skäl att besluta om ett högt sanktionsbelopp. FI konstaterar också att eftersom kapitalbasen och kapitalkravet har varit felberäknade kan det inte uteslutas att det vid något tillfälle har förelegat risk för att bolaget inte skulle kunna uppfylla solvenskapitalkravet.
Läs hela dokumentet
2019-02-20

Sak & Livs analys av FI:s sanktion mot Avanza Pension

Finansinspektionen riktar i sitt sanktionsbeslut om Avanza Pension kritik mot bolaget och konstaterar att det finns skäl att besluta om ett högt sanktionsbelopp. FI konstaterar också att eftersom kapitalbasen och kapitalkravet har varit felberäknade kan det inte uteslutas att det vid något tillfälle har förelegat risk för att bolaget inte skulle kunna uppfylla solvenskapitalkravet.
Läs hela dokumentet