2018

Greater Thans Årsredovisning för 2018

Greater Than publicerade den 25 april sin årsredovisning för år 2018.
Läs hela dokumentet
2018

SPV:s Årsredovisning 2018

Statens Tjäntsepensionsverk, SPV, har publicerat sin årsredovisning för år 2018.
Läs hela dokumentet
2018

Kåpan Pensioner Årsredovisning 2018

Kåpan Pensioner publicerade den 27 mars sin årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2018.
Läs hela dokumentet
2018

Skandias årsredovisning för 2018

Skandia publicerade den 12 april sin årsredovisning och hållbarhetsredovisning för år 2018.
Läs hela dokumentet
2018

Movestics årsredovisning för 2018

Movestic Liv & Pension presenterade den 2 april sin årsredovisning för 2018.
Läs hela dokumentet
2018

INSR:s årsredovisning för år 2018

INSR presenterade den 31 mars fram sin årsredovisning för 2018. Bokslutet innebär den nedsjustering av eget kapital med 28,5 miljoner NOK, på grund av tidigare felaktigheter när det gäller bokföring av återförsäkringsåtaganden.
Läs hela dokumentet