2019-02-22

Circle K förlorade i domstol mot If i tvist om 23 Mkr

Circle K Sverige AB förlorade i tingsrätten i en tvist där bensinbolaget krävt skadeersättning på drygt 23 miljoner kronor efter ett läckage på en bensinledning som inträffade i april 2015 vid Händelö drivmedelscentral i Norrköping.
Läs hela dokumentet
2019-02-21

Peter Antoine stämmer Folksam på skadeersättning efter amputation

Den tidigare fotbollstränaren och TV-experten Peter Antoine har stämt Folksam vid Stockholms tingsrätt. Av stämningsansökan framgår att han vill att rätten fastställer att en benamputation för drygt ett år sedan har samband med en olycka två tidigare då han skadade benet.
Läs hela dokumentet
2019-02-19

Moderna förlorade mot räddningstjänsten i domstolstvist efter brand

Hovrätten för Nedre Norrland menar i en dom att det inte går att slå fast att räddningstjänsten i Östersund agerade vårdslöst när man släckte en brand i en soffa, som edan blossade upp på nytt. Moderna Försäkringar hade stämt räddningstjänsten på 15,8 miljoner i skadestånd.
Läs hela dokumentet
2019-02-18

Döms för ofredande efter hotfulla samtal till VD för försäkringsbolag

En man i 60-årsåldern har dömts vid Kalmar tingsrätt till skyddstillsyn för ofredande i flera fall. Bland annat har mannen vid över 1 000 tillfälle kontaktat ett försäkringsbolag i samband med två skadeärenden, och uttalat hot mot företagets VD.
Läs hela dokumentet
2019-02-18

Förvaltarberättelsen från Aktiebolaget dp försäkring i konkurs

Konkursförvaltaren har presenterat förvaltarberättelsen för Aktiebolaget dp försäkring som försattes i konkurs i februari 2018 och tidigare var en del av Intactakoncernen. Enligt förvaltarberättelsen uppgick underskottet i konkursboet till cirka 170 000 kronor.
Läs hela dokumentet
2019-02-15

Trygg-Hansa vann i domstol mot Sollefteå kommun om vattenskada

Trygg-Hansa har vunnit en tvist vid Östersunds tingsrätt, Miljö- och vattendomstolen, mot Sollefteå kommun om vattenskador på en fastighet som bolaget försäkrat. Kommunen ska enligt domen betala sammanlagt 1,5 miljoner kronor till försäkringsbolaget.
Läs hela dokumentet
2019-01-29

Skatteverket kommenterar HFD:s dom om pensionsrådgivning

Skatteverket har publicerat en kommentar till domen i Högsta förvaltningsdomstolen från december om pensionsrådgivning som tillhandahålls av arbetsgivare. I kommentaren beskriver Skatteverket bland annat hur förmånsvärdering ska ske av mer omfattande pensionsrådgivning som anses vara en skattepliktig förmån.
Läs hela dokumentet
2019-01-28

HD:s beslut om prövningstillstånd för skadeärende i Gjensidige

Högsta domstolen har meddelat partiellt prövningstillstånd för en försäkringstvist i ett skadeärende i Gjensidige, där en försäkringstagare uppget att hon blivit rånad på sin bil. Prövningstillståndet gäller tillämpningen av Försäkringsavtalslagen 6 kap. 2 § första stycket tredje meningen.
Läs hela dokumentet
2018-10-17

Folksams och KPA:s remissyttrande om tjänstepensionsföretagen

Folksam har tillsammans med dotterbolaget KPA Pension lämnat ett eget remissvar på Promemorian om regleringen av tjänstepensionsföretag. Folksam och KPA trycker särskilt på att staten inte i onödan lägger sig i vad parterna har bestämt om kollektivavtalade pensioner och försäkringar.  
Läs hela dokumentet
2018-03-29

Stämning på 33 miljoner kronor mot Trygg-Hansa efter brandskada

Företaget Bioendev har stämt Trygg-Hansa på 33,4 miljoner kronor efter en brand vid en torkanläggning för sågspån, där Trygg-Hansa inte vill stå för skadekostnaden.
Läs hela dokumentet
2018-09-17

Därför stämmer Bengt Lindströms dödsbo LF Sak på 12,7 Mkr

Den kände konstnären Bengt Lindströms dödsbo riktar, tillsammans med ett bolag tillhörigt dödsboet, krav mot Länsförsäkringar Sak på 12,7 miljoner kronor. Bakgrunden är att Länsförsäkringar Sak var försäkringsgivare för en förmögenhetsbrottsförsäkring för en advokat som anses ha försnillat Bengt Lindströms tillgångar genom att sälja hans tavlor utan att köpeskillingen kommit konstnären eller hans företag till del.
Läs hela dokumentet
2019-01-14

Missnöjd kund stämmer försäkringsförmedlare i Malmö

En privatperson har stämt ett försäkringsförmedlarföretag i Malmö på 116 000 kronor på grund av felaktig rådgivning om investeringar. Kunden har fått rätt i Allmänna Reklamationsnämnden men har inte fått några pengar tillbaka från bolaget.    
Läs hela dokumentet
2019-02-05

Stockholms tingsrätt dömde förmedlare till fängelse och näringsförbud

Stockholms tingsrätt har dömt en person som drivit företag med inriktning på bland annat försäkringsförmedling till 3,5 års fängelse samt näringsförbud och rådgivningsförbud i åtta år, bland annat för grovt bedrägeri och bokföringsbrott.
Läs hela dokumentet
2019-02-21

Peter Antoine stämmer Folksam på skadeersättning efter amputation

Den tidigare fotbollstränaren och TV-experten Peter Antoine har stämt Folksam vid Stockholms tingsrätt. Av stämningsansökan framgår att han vill att rätten fastställer att en benamputation för drygt ett år sedan har samband med en olycka två tidigare då han skadade benet.
Läs hela dokumentet
2018-03-15

Konsumentverket om Folksams marknadsföring

Konsumentverket anser att Folksam har varit vilseledande i sin marknadsföring av hemförsäkringar samt av sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Detta eftersom reklamutskicken har haft en utformning där de har gått att förväxla med fakturor eller fakturapåminnelser.
Läs hela dokumentet