2019-03-26

Miljardsmällen! Den nya schablonskatten på sakbolagens säkerhetsreserv

Vid årsskiftet infördes en ny skatt på svenska skadeförsäkringsbolag. Skatten innebär att staten tar ut en schablonskatt på skadebolagens säkerhetsreserver. Förutom ett årligt uttag, görs dessutom ett stort engångsuttag av skatten år 2021 för att finansiera en omläggning av företagsbeskattningen. I rapporten analyserar Sak & Liv effekterna av den nya schablonskatten.
Läs hela dokumentet
2019-02-26

En ny marknad i Sverige för försäkringsrelaterade värdepapper

Kan Sverige bli en ny marknad för utgivning av försäkringsrelaterade värdepapper, Insurance Linked Securities? I en ny marknadsrapport beskriver Sak & Liv hur marknaden för försäkringsrelaterade värdepapper har växt fram och fungerar internationellt och talar med aktörer som arbetar med ILS-produkter i dag. Rapporten är tillgänglig för abonnenter på Sak & Liv Premium.
Läs hela dokumentet
2019-01-09

It's the allocation, stupid! Livbolagens avkastning 2008—2017

KPA Pension är den obestridlige vinnaren när man summerar de största livbolagens avkastning under tioårsperioden 2008-2017. Det visar Sak & Livs unika sammanställning. KPA Pensions genomsnittliga årsavkastning uppgick under perioden till 7,5 procent.
Läs hela dokumentet
2018-10-19

Avkastningens pris - livbolagens kostnad för kapitalförvaltning

De senaste tio åren har de största livbolagens relativa placeringskostnader minskat. I genomsnitt har förvaltningskostnaden gått ned från 0,10 procent av det förvaltade kapitalet till 0,6 procent. Men spridningen mellan bolagen är stor. De fem mest kostnadseffektiva bolagen i vår sammanställning har de senaste tio åren gått från en genomsnittlig kapitalförvaltningskostnadsprocent på 0,07 till i dag 0,05. De fem minst kostnadseffektiva bolagen i sammanställning har tvärtom ökat kapitalförvaltningskostnadsprocenten i genomsnitt. Störst har ökningen under tioårsperioden varit i SEB Pension och Försäkring.
Läs hela dokumentet
2018-08-16

Sveriges marknadsledande livbolag år 2017

Vilka livbolag är egentligen störst på marknaden? I vår unika sammanställning har vi utgått från bolagens samlade inbetalda premier, kombinerat med nettot av flytt av försäkringskapital. Med den utgångspunkten visar det sig att Skandia är Sveriges största livbolag, räknat i marknadsandel - större än pensionsjättarna Alecta och AMF som förlorar mycket på utflyttat kapital. Det livbolag som ökade överlägset mest i marknadsandel 2017 var Danica - oavsett hur man räknar.
Läs hela dokumentet
2018-05-29

Swedbank i topp på kapitalflyttar 2017

Förra året gick Swedbank om Nordea som mest framgångsrika aktör när det gäller att locka över pensionskapital. Det framgår av Sak & Livs omfattande analys av den svenska flyttmarknaden.
Läs hela dokumentet
2019-02-26

En ny marknad i Sverige för försäkringsrelaterade värdepapper

Kan Sverige bli en ny marknad för utgivning av försäkringsrelaterade värdepapper, Insurance Linked Securities? I en ny marknadsrapport beskriver Sak & Liv hur marknaden för försäkringsrelaterade värdepapper har växt fram och fungerar internationellt och talar med aktörer som arbetar med ILS-produkter i dag. Rapporten är tillgänglig för abonnenter på Sak & Liv Premium.
Läs hela dokumentet
2019-01-09

It's the allocation, stupid! Livbolagens avkastning 2008—2017

KPA Pension är den obestridlige vinnaren när man summerar de största livbolagens avkastning under tioårsperioden 2008-2017. Det visar Sak & Livs unika sammanställning. KPA Pensions genomsnittliga årsavkastning uppgick under perioden till 7,5 procent.
Läs hela dokumentet
2018-10-19

Avkastningens pris - livbolagens kostnad för kapitalförvaltning

De senaste tio åren har de största livbolagens relativa placeringskostnader minskat. I genomsnitt har förvaltningskostnaden gått ned från 0,10 procent av det förvaltade kapitalet till 0,6 procent. Men spridningen mellan bolagen är stor. De fem mest kostnadseffektiva bolagen i vår sammanställning har de senaste tio åren gått från en genomsnittlig kapitalförvaltningskostnadsprocent på 0,07 till i dag 0,05. De fem minst kostnadseffektiva bolagen i sammanställning har tvärtom ökat kapitalförvaltningskostnadsprocenten i genomsnitt. Störst har ökningen under tioårsperioden varit i SEB Pension och Försäkring.
Läs hela dokumentet
2018-03-26

Pensionsåldrar i otakt kan skapa nya orättvisor

Pensionsåldrarna förändras i rask takt. Redan dagens 65-åringar kommer att ha rätt att jobba till 68 års ålder, enligt de nya LAS-regler som Pensionsgruppen enats om. Men regelverken för pensionåldrarna går i otakt – vilket riskerar att skapa nya orättvisor, visar en ny rapport från Sak & Liv. ITP-avtalet har 65 år som slutålder för inbetalning av pensionspremier oavsett om det handlar om ITP 1 eller ITP 2. Det innebär att i ett ITP1-företag kan en 66-årig tjänsteman jobba sida vid sida med en 64-åring – men endast 64-åringen har rätt till inbetalda pensionspremier. I de statliga och kommunala avtalen däremot följer rätten till inbetalda pensionspremier LAS-åldern.
Läs hela dokumentet
2017-11-10

Den nya Insurtechbranschen

Under de senaste åren har det startats en rad nya techbolag med inriktning på försäkringsbranschen. Vi har gjort en sammanställning med 22 nystartade Insurtechbolag, och presenterar våra slutsatser om Insurtechbranschens utveckling framöver.
Läs hela dokumentet
2018-03-09

Svensk skadeförsäkring 2017: Vår bästa tid är nu!

Vilken lönsamhetsfest för svensk skadeförsäkring! Sak & Livs rapport visar att visar att det samlade försäkringsresultatet för de fem största aktörerna på marknaden steg förra året med 0,5 miljarder till knappt 8 miljarder kronor. Allra bäst gick det för Codan/Trygg-Hansa som kunde uppvisa en marginal i försäkringsrörelsen på 24,5 procent.
Läs hela dokumentet
2019-02-26

En ny marknad i Sverige för försäkringsrelaterade värdepapper

Kan Sverige bli en ny marknad för utgivning av försäkringsrelaterade värdepapper, Insurance Linked Securities? I en ny marknadsrapport beskriver Sak & Liv hur marknaden för försäkringsrelaterade värdepapper har växt fram och fungerar internationellt och talar med aktörer som arbetar med ILS-produkter i dag. Rapporten är tillgänglig för abonnenter på Sak & Liv Premium.
Läs hela dokumentet
2018-08-16

Sveriges marknadsledande livbolag år 2017

Vilka livbolag är egentligen störst på marknaden? I vår unika sammanställning har vi utgått från bolagens samlade inbetalda premier, kombinerat med nettot av flytt av försäkringskapital. Med den utgångspunkten visar det sig att Skandia är Sveriges största livbolag, räknat i marknadsandel - större än pensionsjättarna Alecta och AMF som förlorar mycket på utflyttat kapital. Det livbolag som ökade överlägset mest i marknadsandel 2017 var Danica - oavsett hur man räknar.
Läs hela dokumentet
2018-02-08

Blockkedjor – så påverkas försäkringsbranschen!

Blockkedjor associeras kanske mest med kryptovalutor som bitcoin, där värdet fluktuerar kraftigt och användningsområdena ofta handlar om ljusskygga affärer. Men trots att kryptovalutorna inte inger stort förtroende är paradoxalt nog blockkedjeteknikens främsta egenskap förmågan att skapa tillit. I en rapport från Sak & Liv Premium går vi igenom vad tekniken innebär – och hur branschexperter tänker om blockkedjornas påverkan på försäkringsbranschen framöver.
Läs hela dokumentet