Dokumenttagg: AK Nordic AB

FI:s beslut om sanktion för AK Nordic AB

Finansinspektionen har beslutat om en anmärkning och en sanktionsavgift mot kreditmarknadsbolaget AK Nordic AB bland annat för att bolaget har brutit mot regelverket för likviditetstäckning.