Dokumenttagg: Bankföreningen

Bankföreningens tankar om de föreslagna Basel 4-reglerna

Bankföreningen har sammanställt ett policydokument om de nya Basel 4-reglerna. I dokumentet konstateras att de nya kapitalkraven riskerar — beroende på hur reglerna genomförs i EU — att få stora konsekvenser för svenska banker och därmed för svenska hushåll och företag som lånar pengar. Effekten kan bli högre räntor, särskilt för kunder med låg risk.

Copenhagen Economics rapport om finansskatten

Vilka konsekvenser får finansskatten för Sverige. Det här är den omtalade rapporten från Copenhagen Economics, som går igenom effekterna av en 15-procentig finansskatt på lönekostnaderna när det gäller finansiella tjänster. En av slutsatserna är att upp till 16 000 jobb kommer att försvinna från finanssektorn i Sverige om en sådan skatt införs. Rapporten är beställd av Bankföreningen.

Copenhagen Economics analys av momsundantaget

Vilken betydelse får det att finansiella tjänster är undantagna från moms? Hur mycket högre andel av privatpersoners konsumtion leder detta till? Hur mycket högre blir de finansiella företagens vinst? På uppdrag av Bankföreningen har Copenhagen Economics ställt samman en rapport.