Dokumenttagg: disciplinnämnden

Disciplinnämndens beslut om varning mot förmedlarbolag

Disciplinnämnden för försäkringsdistribution har beslutat att meddela en varning mot ett förmedlarbolag som är anslutet till InsureSec, mot bakgrund av att bolaget inte följt regelverket när det gäller vad som är att betrakta som opartisk och personlig rådgivning.