Dokumenttagg: efterlevandeskydd

Domen i Kammarrätten i Göteborg om premiepensionens efterlevandeskydd

Högsta förvaltningsdomstolen har fattat beslut om prövningstillstånd som överklagats från Kammarrätten i Göteborg. Frågan i målet är om en pensionssparare ska anses ha varit sambo vid sin död trots att han ett år tidigare hade flyttat till ett vårdboende vilket har betydelse vid prövningen av rätten efterlevandeskydd för premiepensionen.