Dokumenttagg: Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet