Dokumenttagg: försäkringsförmedlare

Ansökan om överprövning av upphandling av försäkringsförmedlare

Willis Towers Watson begärde den 11 mars att förvaltningsrätten i Linköping överprövar ett upphandlingsunderlag från Norrköpings och Linköpings kommuner, avseende en upphandling av försäkringsförmedlare. WTW menar att upphandlingsunderlaget inte borde kräva att företag som deltar i upphandlingen har erfarenhet av kommuner med fler än 75 000 invånare.

Tingsrätten dömde till förmedlares fördel i tvist med kund

I en dom från den 21 mars friar Stockholms tingsrätt en försäkringsförmedlare från ansvar för att en kunds fondförsäkring blivit utan värde. Kunden hade stämt förmedlaren och menade att förmedlaren hade utlovat 6 procents avkastning per år, men enligt domstolen gick det inte att visa att något sådant avtal träffats mellan parterna.