Dokumenttagg: fusion

FI:s beslut om KPA:s fusion

Finansinspektionen meddelade den 25 september KPA Pension att verkställa plan för fusion mellan koncernens två tjänstepensionsbolag.