Dokumenttagg: Göteborgs advokatbyrå

Svea hovrätts dom om krav på tidsspec av advokaträkning

Dom föll den 27 maj 2019 i ett mål där en advokatbyrå stämt If Skadeförsäkring för att få ut sin kostnadsersättning kopplad till ett företag med en rättsskyddsförsäkring i If. Hovrätten beslutade att fastställa domen från tingsrätten där If vann mot advokatbyrån.