Dokumenttagg: Hedging & Investments AB

Företagsböter för Oak Capital

Stockholms tingsrätt har beslutat om företagsböter för Oak Capital, nu under namnet First Alliance Trust, Hedging & Investments AB. Bolaget hade en central roll i Allra-härvans bedrägerier.