Dokumenttagg: IFRS

FI:s mötesanteckningar från möte om nya IFRS-regler

Finansinspektionen har publicerat dokumentation från det sjätte diskussionsmötet mellan FI och branschen om den nya redovisningsstandarden IFRS 17. Vid mötet den 21 februari, framförde företrädarna för branschen sina farhågor om att det nya regelverket blir fördyrande, och dessutom riskerar att leda till att känslig information blir offentlig.