Dokumenttagg: Kammarkollegiet

Dom i HFD om Kammarkollegiets skadereglering

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat i en dom att det inte är möjligt att överklaga beslut om skadereglering från Kammarkollegiet till allmän förvaltningsdomstol. Den som har synpunkter på Kammarkollegiets beslut om skadereglering får istället vända sig till allmän domstol.