Dokumenttagg: Länsförsäkringar Kalmar

Dom i Göta hovrätt om FAL

Dom meddelades 2020 i Göta hovrätt i en tvist mellan Länsförsäkringar Kalmar och en försäkringstagare som bland annat gäller huruvida försäkringsavtalslagen tillåter ett avtalsvillkor som helt utesluter automatisk förnyelse av en konsumentförsäkring.

HD gav PT för Länsförsäkringar Kalmar

Länsförsäkringar Kalmar har fått prövningstillstånd i Högsta domstolen för en fråga som gäller tolkningen av Försäkringsavtalslagen, och huruvida lagen tillåter ett avtalsvillkor som helt utesluter automatisk förnyelse av en konsumentförsäkring.