Dokumenttagg: Linköping

Domstol tillbakavisade WTW:s kritik mot upphandling

I en dom den 18 juni tillbakavisar förvaltningsrätten i Linköping kraven från Willis Towers Watson om att avbryta en upphandling av försäkringsförmedlare. WTW menade att kriterierna i upphandlingen var för snäva, något som tillbakavisades av domstolen.

Ansökan om överprövning av upphandling av försäkringsförmedlare

Willis Towers Watson begärde den 11 mars att förvaltningsrätten i Linköping överprövar ett upphandlingsunderlag från Norrköpings och Linköpings kommuner, avseende en upphandling av försäkringsförmedlare. WTW menar att upphandlingsunderlaget inte borde kräva att företag som deltar i upphandlingen har erfarenhet av kommuner med fler än 75 000 invånare.