Dokumenttagg: Maxima Fond & Försäkringsmäkleri Aktiebolag

Stämning mot Maxima Fond & Försäkringsmäkleri Aktiebolag

En kund stämde under 2019 förmedlarföretaget Maxima Fond & Försäkringsmäkleri Aktiebolag, mot bakgrund bland annat av att han inte fått besked om vad som hänt med en investering i teakplantage i Brasilien. Kunden hade tidigare fått en försäkring i Friends Provident förmedlad via bolaget.