Dokumenttagg: Merx

Dom i Göteborgs tingsrätt mellan Gjensidige och Merx

Göteborgs tingsrätt meddelade den 24 januari dom i ett mål där fastighetsbolaget Merx stämt Gjensidige på skadeersättning efter en brand. Enligt domen ska Gjensidige betala ytterligare 36 miljoner kronor till fastighetsbolaget.