Dokumenttagg: minPension

Diskussionen om åldern vid pensionsprognoser

En arbetsgrupp skapades under våren för att diskutera vilken pensionsålder som ska användas i framtiden vid pensionsprognoser, i första hand från minPension. Här kan du ta del av Svensk Försäkrings beskrivning av förutsättningarna vid ett möte i gruppen.

Avanzas påhopp på minPensions information

Avanza anklagar minPension för att medvetet vilseleda om de avgifter pensionsspararna tar ut. Avanza hotar nu att lämna samarbetet med minPension om inte informationen omedelbart rättas till.