Dokumenttagg: NJA

NJA 2018 s 834

I sin dom tolkar Högsta domstolen villkoren i en ansvarsförsäkring. HD-domen har legat till grund för bedömningen i Stockholms tingsrätt om försäkringsvillkoren i Sturecompagniet-målet.