Dokumenttagg: PEPP

EU-kommissionens kommentar till den nya överenskommelsen om PEPP

En ny överenskommelse har slutits mellan representanter för EU:s medlemsländer och EU-parlamentet om förändringar när det gäller utformningen av en europeisk produkt för pensionssparande: PEPP, Pan-European Personal Pension Product. Här hittar du EU-kommissionens kommentarer till överenskommelsen.

EU-kommissionens faktablad om PEPP

PEPP —Pan-European Personal Pension Product — är beteckningen på den nya planerade europeiska finansiella produkten för pensionssparande. I detta faktablad informerar EU-kommissionen om vilka förutsättningar som är tänkta att gälla för den nya produkten.