Dokumenttagg: Skatterättsnämnden

Skatterättsnämndens besked om pensionsförsäkring

Skatterättsnämndens meddelar i ett förhandsbesked att uttag från försäkringskapitalet för bistående av förvaltning av försäkringsavtalet medför att försäkringen inte kan klassificeras som en pensionsförsäkring.

Skatterättsnämndens beslut om utländsk fondförsäkring

Skatterättsnämnden har fattat beslut om att en utländsk fondförsäkring där försäkringskapitalet reduceras med 1 procent vid försäkringsfall, och där försäkringstagaren inte erhåller någon riskkompensation, inte ska anses utgöra en livförsäkring och därmed inte en kapitalförsäkring enligt inkomstskattelagen.