Dokumenttagg: Skatterättsnämnden

Skatterättsnämndens beslut om utländsk fondförsäkring

Skatterättsnämnden har fattat beslut om att en utländsk fondförsäkring där försäkringskapitalet reduceras med 1 procent vid försäkringsfall, och där försäkringstagaren inte erhåller någon riskkompensation, inte ska anses utgöra en livförsäkring och därmed inte en kapitalförsäkring enligt inkomstskattelagen.