Dokumenttagg: Socialdemokraterna

Socialdemokraternas underlagsrapport om ISK m m

Socialdemokraternas arbetsgrupp för fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa har tagit fram en underlagsrapport där det bland annat föreslås höjd skatt för kontohavare med mycket pengar på individuellt sparkonto, ISK.