Dokumenttagg: Sturecompagniet

Överklagandet i Sturecompagniet-målet

Den 27 april inkom Sturecompagniet med sitt överklagande efter domen i Stockholms tingsrätt om innebörden av villkoren i bolagets epidemiavbrottsförsäkring hos Gjensidige.

NJA 2018 s 834

I sin dom tolkar Högsta domstolen villkoren i en ansvarsförsäkring. HD-domen har legat till grund för bedömningen i Stockholms tingsrätt om försäkringsvillkoren i Sturecompagniet-målet.