Dokumenttagg: Svea hovrätt

Dom vid Svea hovrätt för grovt skattebrott

En 54-årig man i Stockholm — grundare av ett värdepappersbolag som arbetat bland annat med försäkringsrådgivning — har av Svea hovrätt dömts till fängelse för grovt skattebrott och bokföringsbrott.

Trygg-Hansa fick rätt i HD i tvist om Breitlingklocka

Högsta domstolen har efter ett överklagande från Trygg-Hansa slagit fast att interimistisk kvarstad gäller för en stulen Breitlingklocka med hänsyn till att säkerhet från ett försäkringsbolag vid kvarstad är jämförbar med säkerhet från en bank.

Hovrättens dom i Slussen-målet

Svea hovrätt meddelade den 17 november 2021 dom i det mål där Stockholms stad stämt tre försäkringsbolag för att få ersättning ur projektförsäkringen vid Slussenbygget.