Dokumenttagg: trygghet

Promemoria om stärkt trygghet vid arbetsoförmåga

Regeringen har publicerat en promemoria som bygger på betänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet, med förslag om att införas särskilda regler om sjukersättning för personer som har fyllt 60 år samt att ett nytt arbetsmarknadsbegrepp skulle införas för sjukersättning och aktivitetsersättning.