Dokumenttagg: vattenskada

Dom i tvist om vattenskada

Södertörns tingsrätt har meddelat dom i ett mål där Trygg-Hansa stämt ett företag gällande ansvaret för en vattenskada.