Etikett: bokslut 2016

Sjunkande resultat för Nordeas område Life & Pension

Vinsten har gått ned för Nordeas affärsområde Life & Pensions. Det framgår av Nordeas bokslutskommuniké som presenterades i dag på morgonen.

Under fjärde kvartalet krympte resultatet för affärsområdet till 105 miljoner euro, att jämföra med 117 miljoner euro motsvarande period 2015. För helåret sjönk rörelseresultatet till 105 (117) miljoner euro. 

Premievolymen för affärsområdet under fjärde kvartalet minskade till 1 671 (1 918) miljoner euro. När det gäller Sverige sjönk premievolymen under fjärde kvartalet till 427 (496) miljoner euro. 

Affärsområdet förvaltar i dag 65,7 (60,6) miljarder euro. Av detta gäller 12,4 (11,3) miljarder euro tillgångar i den svenska rörelsen. 

För Nordeakoncernen som helhet minskade rörelseresultatet 2016 med 2 procent till 4 625 (4 704) miljoner euro. Under fjärde kvartalet ökade dock rörelseresultatet med 22 procent, till 1 248 (1 027) miljoner euro. Rensat från engångshändelser – bland annat en extra intäkt på 86 miljoner euro beroende på ändringar av ett pensionsavtal i Norge – blev resultatet fjärde kvartalet 1 140 (1 114) miljoner euro. 

3 000 nya företag valde Avanza för tjänstepension 2016

Grattis Avanza! Så många som 3 000 nya företag valde Avanza för tjänstepension under 2016. Det framgår av Avanzas bokslutskommuniké som presenterades i dag på morgonen. 

Allt var inte rosenrött för Avanza under 2016. 

Visserligen steg intäkterna under året. Ökningen var 2 procent, från 904 till 919 miljoner kronor. Men rörelseresultatet föll med 4 procent, från 485 till 465 miljoner kronor.

Under fjärde kvartalet 2016 var utvecklingen värre än så. Intäkterna sjönk med 2 procent, från 252 till 247 miljoner kronor. Rörelseresultatet backade med hela 17 procent från 140 till 117 miljoner kronor. 

Men mycket positivt inträffade ändå under året. 

Antalet pensions- och försäkringskonton steg med 14 procent under helåret 2016, till 292 000. Av dessa var 159 100 privatkonton och 55 700 tjänstepensionskonton. Över 3 000 nya företag valde Avanzas tjänstepension under året. 

Avanza lyfter särskilt fram att nettoinflödet till Avanzas tjänstepensionsprodukter var fortsatt starkt, och ökade med 13 procent jämfört med fjärde kvartalet föregående år. 

Tillgångarna på pensions- och försäkringskontona uppgick vid årets slut till 80,2 miljarder kronor varav 57,9 miljarder är pengar på privatkonton och 12,1 miljarder kronor pengar på tjänstepensionskonton.