Etikett: Fundior

Misstanke om bokföringsbrott efter konkurs i förmedlarbolag

Konkursförvaltaren har anmält misstanke om bokföringsbrott i ett företag i Fundior-koncernen som försattes i konkurs 2014. Koncernen arbetade med försäkringsförmedling tills Finansinspektionen drog in tillståndet, och en stor del av spararnas pengar tros vara förlorade.

Sak & Liv har tagit del av förvaltarberättelsen för Fundior AB – moderbolag för förmedlarbolaget Fundior Försäkring AB som i likhet med Fundior AB försattes i konkurs år 2014. 

Av förvaltarberättelsen framgår att konkursförvaltaren, advokat Lars Lindholm, har anmält misstanke om bokföringsbrott.

I sin redogörelse skriver förvaltaren att han vänt sig till Ekobrottsmyndigheten, eftersom en stor del av bolagets pengar har förts över till bolagets verksamhet i Finland. Underhandskontakter med Ekobrottsmyndigheten tycks dock ha lett fram till att konkursförvaltaren har fått besked om att myndigheten inte var beredd att inleda en undersökning på det underlag som fanns. 

Av redogörelsen till Kronofogdemyndigheten framgår också att kunderna i bolaget, kan ha blivit utsatta för bedrägeri. Så här skriver förvaltaren: 

– De flesta kunder anser sig utsatta för bedrägeri eftersom de pengar man investerat gått helt förlorade. 

Enligt förvaltaren har flera kunder gjort polisanmälningar om bedrägeri, men dessa har hittills inte lett till att förundersökning har inletts. 

Dotterbolaget Fundior Försäkring AB har bland annat sålt kapitalförsäkringar i ett bolag registrerat på Gibraltar. 

Dessutom har Fundior-koncernen erbjudit inlåningskonton med en ränta på upp till 10 procent.

Pengarna investerades därefter i olika projekt i moderbolaget Fundior AB, bland annat fastighetsprojekt i Finland. Totalt förmedlades under åren 2012-2013 mellan 50 och 60 miljoner kronor på detta sätt.

Finansinspektionen drog 2013 in tillstånd för Fundior Försäkring AB att verka som förmedlare bland annat på grund av bolagets hantering av sina försäkringstagare. Så här skrev FI då i beslutet att dra in förmedlarregistreringen:

– Finansinspektionens bedömning är att bolagets syfte med försäkringsförmedlingen har varit att få in mer kapital till Fundiorkoncernens övriga verksamheter och att försäkringen har använts för att kringgå beloppsbegränsningen i regelverket om inlåningsverksamhet.

Bolagen i Fundior-koncernen försattes i konkurs år 2014 sedan kunder börjat kräva tillbaka pengar och det visade sig att inga pengar fanns tillgängliga.

Här kan du som är abonnent på Sak & Liv Premium ta del av förvaltarens redogörelse.