Etikett: penningmarknadsfonder

FI: Penningmarknadsfonder måste ansöka om tillstånd

Finansinspektionen meddelar att EU har utfärdat en förordning om penningmarknadsfonder, som innebär att den som redan förvaltar eller avser att starta en penningmarknadsfond måste söka tillstånd hos FI.

EU-förordningen började gälla den 21 juli. Övergångsbestämmelser innebär att befintliga penningmarknadsfonder ska ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen senast 21 januari 2019.

Penningmarknadsfonder är sådana fonder som placerar i finansiella tillgångar med korta löptider. Fonder som inte auktoriserats som penningmarknadsfonder får efter ikraftträdandet av förordningen inte använda beteckningen penningmarknadsfond eller på annat sätt använda beteckningar som antyder att fonden är en penningmarknadsfond.

Här kan du läsa mer om det nya regelverket för penningmarknadsfonder.