Etikett: seb Pension

SEB slutför försäljningen av SEB Pension i Danmark till Danica

SEB meddelade under torsdagen att man nu slutfört sin försäljning av sitt danska dotterbolag SEB Pension till Danske Banks dotterbolag Danica. 

Det var i december förra året som SEB meddelade att man avsåg att sälja samtliga aktier i SEB Pensionsforsikring A/S och SEB Administration A/S (SEB Pension) till Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab.

Samtliga villkor för försäljningen har uppfyllts och verksamheten, inklusive kundavtal, anställda och system, överfördes till Danica under torsdagen. Försäljningen fullbordas efter ett godkännande av affären den 30 maj från den danska konkurrensmyndigheten, Konkurrencerådet.

Enligt SEB leder affären till en realisationsvinst på 3,6 miljarder kronor.

När affären offentliggjordes förra året informerades om att SEB Pension i Danmark har cirka 235 000 kunder och ungefär 275 medarbetare. Tillgångar under förvaltning uppgick då till cirka 103 miljarder DKK.