Etikett: Swefbank

FI: Sveriges fyra storbanker är systemviktiga företag!

Finansinspektionen har identifierat de fyra företagsgrupperna Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken och Swedbank som systemviktiga företag. 

Det meddelade Finansinspektionen under måndagen. Listan över de systemviktiga företagen är därmed oförändrad jämfört med motsvarande lista från förra året.

Listan publiceras i enlighet med Europeiska bankmyndighetens riktlinjer.

Enligt FI medför den nya listan inte någon ändring när det gäller kapitalbuffertkrav, som även fortsatt ska vara 2 procent på gruppnivå för företagen.

Här kan du ta del av FI:s promemoria om systemviktiga företag.