Etikett: Thomas Borgen

Danske Banks VD Thomas F Borgen avgår efter skandalerna

Danske Bank meddelar i dag att bolagets koncernchef Thomas F Borgen avgår. Bakgrunden till beslutet är bankens agerande när det gäller penningtvätt vid bankens dotterbolag i Estland. 

Thomas F Borgen kommer att sitta kvar på sin post tills det finns en efterträdare utnämnd. 

Han säger bland annat så här i sin presskommentar till beslutet att avgå: 

– Det är uppenbart att Danske Bank inte har levt upp till sitt ansvar när det gäller möjlig penningtvätt i Estland. Det beklagar jag djupt. Även om den externa advokatutredningens slutsats är att jag har levt upp till mina juridiska förpliktelser, menar jag att det bästa för alla parter är att jag avgår. Som VD har jag det ledningsmässiga ansvaret för det som händer i banken, och det tar jag naturligtvis på mig. Under en tid har det stått klart för mig att det är rätt beslut. Att jag har avvaktat med att avgå tills nu beror på att jag har känt ett ansvar för att leda banken genom en krävande period fram tills dess att utredningen lagts fram. 

– Det har varit ett stort privilegium att stå i spetsen för de mer än 20 000 medarbetarna som varje dag arbetar hårt för att ge våra kunder marknadens bästa rådgivning och service, och jag kommer att sakna dem alla. Banken har naturligtvis ett omfattande arbete framför sig efter de här händelserna, men står i grunden stark och väl rustad inför framtiden. 

Danska tidningar har rapporterat att även Sampos ordförande Björn Wahlroos kan riskera att dras in i penningtvättshärvan i Estland. De kontor i Estland som pekas ut som ansvariga för aktiviteterna ingick tidigare i Sampo Bank.